Vés al contingut principal
Inici

Els Creative Commons

ccCreative Commons és una coorporació sense ànim de lucre basada en la idea de que algunes persones poden no voler exercir tots els drets de propietat intel·lectual que els permet la llei.

Com que la propietat intel·lectual esdevé en el mateix moment de la creació, Creative Commons proposa escollir i marcar la nostra obra advertint sobre quins drets volem que la protegeixin i que volem o no que es pugui fer amb ella.

Hi ha 6 tipus de llicències Creative Commons que resulten de la combinació de 4 condicions bàsiques:

attributionReconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l'obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l'autoria.

non commercialNo Comercial (Non commercial): L'explotació de l'obra queda limitada a usos no comercials

no derivate worksSense obres derivades (No Derivate Works): L'autorització per explotar l'obra no inclou la transformació per crear una obra derivada.

share alikeCompartir Igual (Share alike): L'explotació autoritzada inclou la creació d'obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

De la combinació d'aquestes se'n deriva:

by

Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
by-nc

Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la generació d'obres derivades sempre que no es faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials.

by-nc-sa

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
by-nc-nd

Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.
by-sa

Reconeixement - CompartirIgual (by-sa): Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
by-nd

Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades.

Font: http://es.creativecommons.org/

Podeu ampliar tota la informació i trobar obres protegides per CC en el seu web

Us recomanem molt veure els vídeos explicatius i il·lustratius de què és, com va nàixer i la utilitat de les Llicències CC.

Altres tipus de llicències

Fins ara hem vist les lleis de protecció de propietat intel·lectual i els Creative Commons. Hi ha, però, altres llicències que també ens permeten protegir les nostres obres.
  • CopyleftLlicència copyleft. Aquesta llicència atorga a les obres que marca el dret de que es pugui fer servir, modificar i també redistribuir tant ella mateixa com les seves versions derivades. Els Creative Commons són un tipus de Copyleft.
  • Domini públicDomini públic. És la situació en què queda una obra un cop finalitza el termini de protecció dels drets de propietat intel·lectual. Aquest termini va des dels 50 anys com a mínim fins als 100 anys, en funció de la legislació aplicable. Són de domini públic les obres destinades a l'ús públic com els camins, ponts...
  • GNUGNU-GPL: Aquest tipus de llicència, destinada al programari, atorga la possibilitat de distribuir l'obra de forma comercial o no, sempre amb el mateix tipus de llicència. Això garanteix que ningú se n'apropii. El tret més important és que no permet utilitzar mitjans tècnics per impedir o controlar la lectura de successives còpies de les còpies.
Fonts:
Fundación Copyleft
GNU-GPL
Wikipèdia


Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image