Materials i cursos oberts per a l'autoformació.

En aquest curs autoformatiu treballarem conceptes bàsics i eines útils per desenvolupar accions de promoció de l’autodefensa digital feminista tant individual com col·lectiva.


Nivell del curs: Bàsic
En aquest recurs, explorarem de forma introductòria què són els col·laboratoris, quin paper poden tenir els Punt TIC i com es relaciona tot plegat amb la Innovació Social Digital.


Nivell del curs: Bàsic

BigBlueButton és un sistema de conferències web de codi obert. La Xarxa Punt TIC tenim un servidor amb Big Blue Button propi. 

Aquest curs està dirigit als membres de la Xarxa Punt TIC que vulguin aprendre com funciona aquesta eina.


Nivell del curs: Bàsic

Com seguim defensant els drets humans i les llibertats fonamentals en les noves circumstàncies de l’era digital? El curs té l'objectiu de contribuir a aquest debat global.

Nivell del curs: Bàsic

Aquest curs ofereix una introducció al concepte d'innovació social digital, repassant-ne, entre d'altres, els elements clau, metodologia i eines.

Nivell del curs: Bàsic

Introducció al món del teletreball

- Què és?

- Què necessito?

- Eines per al teletreball

Nivell del curs: Bàsic