Curs de prova - Aprenentatge del llenguatge de programació Phyton

La programació, amb l'extensió de les noves tecnologies en general, i l'accés universal als mòbils i tauletes (Android i Apple) està a l'ordre del dia, també al sector laboral.

logo python

Entre els diferents llenguatges de programació n'hi ha un que en destaca positivament sobre la resta: Python.

Phyton

És un llenguatge molt simple comparat amb la resta, i alhora no és gens limitat que està esdevenint llenguatge popular en molts àmbits:

  • realització de pàgines web,
  • big data
  • programació d'aplicacions, sobretot científiques


Què és Python?

És un llenguatge de programació interpretada, té un llenguatge clar amb sintaxi senzilla, creat als anys 80 (autor Guido Van Rossum als Països baixos).

Actualment està sota la tutela de la Fundació Python Software Foundation, que vetlla per la difusió i el bon desenvolupament. El nom de Python rau en l'admiració de Van Rossum al grup d'humor britànic Monty Python.


Nivell del curs: Bàsic
Skill Level: Beginner