Vés al contingut principal
Inici

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

lopdLa Llei Orgànica de protecció de dades (15/1999, de 13 de desembre) estableix diferents principis i drets. Unes pinzellades de la LOPD segons la qual s'estableix:
 • El Principi de qualitat. En qualsevol procés que comporti recollir les dades d'afectats o interessats haureu de vetllar pels aspectes següents:
 • Que les dades siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les quals s'hagin obtingut.
 • Que no s'utilitzin per finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les estadístiques hagin estat recollides. (No es consideren incompatibles fins històrics, estadístics o científics).
 • Que les dades siguin exactes i actualitzades, és a dir, fidels a la realitat i posades al dia.
 • Principi d'informació. En qualsevol recollida de dades que es porti a terme s'ha d'analitzar la necessitat d'incorporar un avís/ clàusula/ llegenda que garanteixi la informació sobre la LOPD.
 • Principi de consentiment. Obtenir el consentiment de la persona afectada:
Atenció al tractament de dades sensibles i al consentiment:
  • Cal demanar consentiment exprés: per escrit i signat per la persona afectada, quan es reculli alguna dada especialment protegida o sensible:
   • Religió o creences
   • Ideologia
   • Afiliació sindical
   • Origen racial
   • Salut
   • Vida sexual
   • Violència de gènere
 • Comunicació de les dades. Les dades personals que tracteu NO es poden comunicar ni cedir a tercers sense el consentiments previ de la persona afectada.
 • Els drets de les persones. Qualsevol afectat té drets sobre les seves dades i els fitxers on es recullen. Aquests drets es coneixen com els drets ARCO.
 • Accés
 • Rectificació
 • Cancel·lació
 • Oposició
En el cas dels menors i incapacitats:
 • Majors de 14 anys: són plenament capaços d'exercir el seu dret a la protecció de dades i per tant de l'exercici de drets.
 • Menors de 14 anys i incapacitats: per la seva escassa maduresa necessiten de l'assistència dels qui tenen la pàtria potestat o tutors.
Si voleu ampliar o consultar la LOPD: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.[pdf 174'71kb]
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image