Esquema per temes

 • General

  InTIC

  curs
  Explicació breu de què va al curs, a qui va dirigit, qui l'organitza i ànims per començar.
 • Tema 1

  Módul 1: Nocions bàsiques

  En aquest primer mòdul presentarem els components bàsics d'un ordinador actual, els components externs més comuns i aprendrem a fer servir els principals. També ens ocuparem del sistema operatiu, és a dir, el conjunt de programes que ens permeten comunicar-nos amb el nostre ordinador.

  Mireu i llegiu atentament els següents materials i practiquem els exercicis proposats:

 • Tema 2

  Módul 2: Ofimàtica I

  La ofimàtica es refereix al conjunt d'aplicacions que es fan servir en una oficina. Abans hagués sigut el conjunt de la màquina d'escriure i la calculadora bàsicament... En aquests moments ens referim a un conjunt de programari específic:

  Com hem vist anteriorment el perifèric d'entrada per excel·lència d'un ordinador és el teclat, i és que el que més fem normalment, és escriure. Hi ha programari que està dedicat al text. Podem introduir-hi text i fixar-ne diverses característiques. Aquest programari s'anomena Processador de textos.

  En un paquet ofimàtic hi ha altres tipus de programari però el veurem més endavant.
 • Tema 3

  Módul 3: Ofimàtica II

  Un altre programari que s'inclou en un paquet informàtic és un full de càlcul.

  Un full de càlcul és un programa que permet manipular dades numèriques i alfanumèriques disposades en forma de taules. Normalment és possible realitzar càlculs complexes amb formules i funcions a partir d'aquestes i dibuixar tot tipus de gràfics.
 • Tema 4

  Módul 4: Internet I

  Al cap del dia hem sentit parlar d'Internet un munt de vegades. Sabem que existeix però potser que no sapiguem què és ben bé ni com funciona.

  D'una forma ràpida podríem dir que Internet és una xarxa d'ordinadors connectats entre ells seguint un protocol determinat. Internet està plena de pàgines web i aplicacions web.

  El programari que necessitem per moure'ns per ella s'anomena navegador.
 • Tema 5

  Módul 5: Internet II

  Una de les característiques d'Internet és la facilitat de comunicació que s'ha creat. A part de fer servir els navegadors i cercadors per veure i cercar tot allò que ens interessa, també podem comunicar-nos amb qui volguem, sempre que estigui a la xarxa.

  Hi ha diversos tipus de comunicació i diverses aplicacions que la faciliten. Si ens fixem en el temps en que es produeix aquest fet podem dir que hi ha dos tipus:
  • Comunicació asíncrona: el transmissor i el receptor no coincideixen en el temps. Seria el cas del correu electrònic i els fòrums)
  • Comunicació síncrona: el transmissor i el receptor si coincideixen en el temps. Seria el cas de la missatgeria instantània i la videoconferència.
  Ens hi posem?
 • Tema 6

  Módul 6: Internet III

  Internet és jove, no fa masses anys que va començar a ser popular, però la seva evolució és importantíssima i fa que s'hagin anat canviant alguns dels seus paràmetres.

  Fa uns anys que els continguts que es trobaven a la xarxa els tenia d'elaborar algun expert, ja que s'havia de fer servir un llenguatge específic mitjançant unes eines molt tècniques. Avui en dia tot el sistema ha evolucionat, i ara tothom pot convertir-se en autor de contingut, d'una forma relativament senzilla, i a més a més el paper de l'usuari de la informació que hi ha és molt més actiu.

  Aquesta és l'anomenada la web 2.0. Anem a veure-ho amb una mica de més de profunditat!
 • Tema 7

  Mòdul 7: Moodle

  Durant el curs hem anat fent servir el Moodle, que és una plataforma d'aprenentatge en línia, que en el nostre casa ens ha servit de repositori de materials, per poder realitzar algunes tasques i comunicar-nos.

  Aquesta plataforma segur que us la trobareu en un futur i cal que li dediquem un temps per aprendre-la a fer servir eficientment.