Vés al contingut principal
Inici

Qui és qui en matèria de propietat intel·lectual

quiCal distingir entre els subjectes dels drets d'autor, i els subjectes dels altres drets de propietat intel·lectual (coneguts també com a drets afins, connexos o veïns):

Subjectes dels drets d'autor:

Es considera autor a la persona natural que crea alguna obra literària, artística o científica. Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur.

La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel sol fet de la seva creació.

La condició d'autor té un caràcter irrenunciable, no pot transmetre "inter vivos" ni "mortis causa", no s'extingeix amb el transcurs del temps i com tampoc entra en el domini públic ni és susceptible de prescripció.

Subjectes dels altres drets de propietat intel·lectual:

  • Artistes intèrprets o executants. S'entén per tal la persona que representi, cant, llegeixi, reciti o interpreti en qualsevol forma una obra. A aquesta figura s'assimila la de director d'escena i d'orquestra.
  • Productors de fonogrames. Persona natural o jurídica sota la iniciativa i responsabilitat realitza per primera vegada la fixació exclusivament sonora de l'execució d'una obra o d'altres sons.
  • Productors d'enregistraments audiovisuals. Persona natural o jurídica que té la iniciativa i assumeix la responsabilitat de l'enregistrament audiovisual.
  • Entitats de radiodifusió. Persones jurídiques sota la responsabilitat organitzativa i econòmica es difonen emissions o transmissions.
  • Creadors de meres fotografies. Persona que realitzi una fotografia o una altra reproducció obtinguda per procediment anàleg a aquella, quan ni una ni l'altra tinguin el caràcter d'obres protegides al llibre I de la Llei de Propietat Intel·lectual.
  • Protecció de determinades produccions editorials. Fa referència a les obres inèdites en domini públic i a determinades obres no protegides per les disposicions del llibre I del TRLPI.
Font: Àrea de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image