En aquest taller coneixerem l'ús de la plataforma de networking i recerca de feina Linkedin des d'una perspectiva pràctica. Establirem la diferència entre identitat i reputació digital, explorarem les possibilitats que ens ofereix per desenvolupar una estratègia professional 2.0 i aprofundirem en l'ús d'eines complementàries.