Vés al contingut principal
Inici

Recomanacions relatives a l'us del correu electrònic

email.png
És recomanable prendre un seguit de precaucions que resumim de la següent manera:
 1. Evitar o minimitzar la presència del correu brossa a les bústies de correu electrònic.

  • Donar a conèixer l'existència de la nostra bústia de correu només en ocasions justificades i a persones i institucions conegudes i solvents. Evitar la seva difusió il·limitada a través d'Internet ens ajudarà a prevenir el mal ús i el correu brossa.
  • No obrir missatges de correu electrònic que ens generin desconfiança perquè es desconeix al remitent, el títol del missatge no indica quin és el seu contingut, és inesperat o es pot considerar estrany per algun motiu.
  • No respondre ni activar les opcions de "donar de baixa la subscripció" en aquells missatges d'origen desconegut. Evitarem alertar a l'emissor que es tracta d'una adreça de correu vàlida.

   Bones pràctiques en el moment d'enviar correu electrònic:

  • Evitar incorporar, de forma innecessària, documents adjunts, tot incorporant la informació al cos del missatge.
  • En tot cas, no incorporar fitxers voluminosos i fer servir sistemes alternatius per aconseguir la mateixa funcionalitat (per exemple, directoris compartits, espais de col·laboració).
  • Comprimir els arxius adjunts.
  • Indicar un tema significatiu en la línia d'assumpte del missatge quan aquest és enviat.

 2. Minimitzar l'amenaça de perdre el control de la bústia de correu electrònic.
  • Escollir un nom d'usuari i contrasenya fortes, difícils d'esbrinar. Evitar totes aquelles contrasenyes que tinguin relació amb els nostres fets vitals (dates de naixement o aniversari, noms familiars, adreces postals, etc.). És convenient escollir contrasenyes aleatòries (existeixen programes que ho faciliten).
  • Protegir les nostres credencials: no és convenient anotar-les ni comunicar-les als nostres familiars i amics o companys professionals. També cal evitar activar les opcions de recordatori de contrasenya en els sistemes de lectura del correu.
  • Disposar de diferents contrasenyes per tal de protegir les diferents eines de que som propietaris. D'aquesta manera, la pèrdua de la protecció d'una d'elles no posarà en risc la resta d'eines protegides.
  • Substituir les contrasenyes que protegeixen el nostres comptes de correu amb una certa freqüència.
  • En els dispositius mòbils, és recomanable activar les opcions de contrasenya mestre per accedir al dispositiu, fet que protegirà la informació emmagatzemada així com el sistema de contrasenyes que facilita l'accés als nostres comptes.
  • Estar alerta davant de qualsevol incidència i comunicar-la al administrador del sistema per tal que pugui prendre precaucions i ajudar a la nostra protecció.

 3. Evitar obrir els elements adjunts del correu electrònic quan:

  • Es tracta d'elements no esperats.
  • No han estat escanejats per un sistema de protecció prèvia.
  • Sospitem que poden incloure codi maliciós o virus o malware.

   En aquests casos, és important contactar al remitent per tal de cercar informació complementària al voltant del seu contingut.

 4. Protegir la confidencialitat de la informació intercanviada.
  Tot i l'aparença de privacitat del correu electrònic, cal tenir en compte que la freqüència del seu ús juntament amb la banalització del canal i el seu ús habitual, fan que sigui un mitjà poc desitjable per a intercanviar informació sensible o confidencial. Hem de tenir en compte que no tenim cap garantia que la persona o persones receptores dels missatges tinguin prou coneixements i habilitat per a tractar la informació intercanviada, protegir el seu sistema de mirades externes, etc.
  • És recomanable emprar llistes de distribució quan la comunicació es dirigeix a un determinat col·lectiu de persones coneguts i que són receptors/emissors habituals en la nostra comunicació.
  • En reenviar un missatge amb informació privada i confidencial, cal estar segurs que tenim l'autorització de la persona emissora.
  • Cal valorar, en tot moment, si el correu electrònic és el mitjà més adequat per a intercanviar la informació.
  • Quan accedim al correu electrònic a través de dispositius externs, que no hem configurat personals, cal prendre totes les mesures de precaució: evitar que la contrasenya quedi emmagatzemada, que la connexió estigui xifrada (ampliarem aquest concepte en un tema posterior), no enviar informació d'accés a sistemes o documents confidencials, etc.
  • Cal emprar sempre programari de la nostra confiança.

 5. Protegir als destinataris del nostres missatges.
  Cal emprar les diferents utilitats dels camps destinats a consignar els destinataris dels missatges: per a (persones de les quals s'espera una resposta), còpia a (persones a les que volem mantenir informades, però de les quals no s'espera cap resposta), còpia a adreces amagades (quan el missatge està dirigit a un conjunt de destinataris que no es coneixen entre ells i no tenen relació, protegirem les seves adreces de correu electrònic), etc.

 6. I, en general, fer un bon ús de l'eina: escriure els missatges en un llenguatge correcte, ser respectuós amb el temps dels altres, configurar les opcions de prioritat correctament, emprar les opcions de seguiment en els casos en que sigui necessari i, en resum, seguir les normes de la Netetiquette.


    
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image