Vés al contingut principal
Inici

Termes i especificacions a tenir en compte respecte de la protecció de dades.

termes proteccióLes dades personals són les víctimes principals dels delictes a la xarxa, sobretot si tenim en compte la definició estricte del que es considera una dada de caràcter personal:

  • Una dada de caràcter personal és qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol tipus relativa a les persones físiques identificades o identificables.
Veiem altres definicions que ens seran d'utilitat per al contingut d'aquest apartat:
  • Un fitxer és tot un conjunt de dades de caràcter personal que possibiliti l'accés a les dades de conformitat a criteris determinats, sigui quina sigui la forma o modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés.
  • Els fitxers registrats són responsabilitat d'una responsable (persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu), que sol o conjuntament amb altres decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament, encara que no les realitzi materialment.

  • L'encarregat del tractament de les dades és una persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu que, sol o conjuntament amb d'altres, tracta dades personals per compte del responsable del fitxer, com a conseqüència de l'existència d'una relació jurídica que el vincula amb aquest i delimita l'àmbit d'actuació per a la prestació del servei.
Tots els fitxers han d'estar registrats, per exemple: existeix una ordre (GAP/279/2009 publicada al DOGC Núm: 5394-5.6.2009) del Departament de Governació i administracions públiques per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació i Administracions públiques.

En ella es poden trobar quins són els fitxers que té el departament registrats, quins són els seus usos i finalitats previstos, persones o col·lectius afectats, procediment de recollida de les dades personals, estructura bàsica del fitxer i de les dades que recull, sistema de tractament, cessió de les dades, transferències internacionals, òrgan administratiu responsable, les mesures de seguretat i davant de qui s'han o es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.


Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image