El curs d'intervenció socioeducativa amb famílies està encarat a professionals de l'àmbit social que vulguin ampliar i compartir coneixements sobre la pràctica educativa que es realitza amb famílies. 

Les temàtiques que s'abordaran estan directament relacionades amb l'atenció a famílies considerades en risc de vulnerabilitat social i amb l'objectiu professional de què aquestes adquireixin competències parentals positives.

Els continguts estan pensats per poder aplicar-se tant amb mares i pares que tinguin filles o fills d'entre 0-18 anys, procurant que (amb adaptacions necessàries) els continguts 
puguin donar respostes a les qüestions més rellevants de les diferents etapes.  
Nivell del curs: Bàsic
Skill Level: Beginner