Vés al contingut principal
Inici

Institucions de referència

Tal i com hem anat veient fins ara hi ha diferents aspectes al voltant de la seguretat en l'ús de les tecnologies: prevenció, educació, anàlisi, regulació, aplicació de la llei, sensibilització.

Aquests aspectes diferenciats s'assumeixen i es duen a terme des de diferents institucions de referència:

Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

CESICATEl Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) és l’organisme executor del pla nacional d’impuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2009, i els seus objectius estratègics.
Dintre d’aquests objectius estratègics, es constitueix la Fundació Pública "Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya" com a entitat auxiliar i instrumental del govern de la Generalitat de Catalunya i dels ens que la composen.


Mossos d'esquadra


Mossos d'esquadraL'Autoritat competent a Catalunya en relació a l'aplicació de la llei són els Mossos d'esquadra.

El mossos tenen a la seva plana web ( http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/index.html ) de la Generalitat de Catalunya, un recull de recursos i assessoraments per a la ciutadania així com instruccions de com actuar en cas de detectar o ser víctima d'un delicte a la xarxa. Aquest procediment passa per contactar-los a través d'un correu electrònic.Agència Catalana de Certificació


L'Agència Catalana de Certificació. El seu objectiu catcertés proporcionar a les administracions catalanes els instruments necessaris perquè les transaccions electròniques tinguin totes les garanties jurídiques i vetllar perquè el procés del desplegament de la signatura electrònica a l’administració sigui el més planer possible.

L'ús de certificats reconeguts permetrà garantir la identitat de les parts implicades. També la confidencialitat, la integritat i el no rebuig dels documents i gestions realitzades.

El conjunt de serveis ofert per l'Agència Catalana de Certificació conforma el sistema públic català de certificació.

La missió de l'Agència Catalana de Certificació-CATCert és prestar serveis de signatura electrònica per a les administracions catalanes.
Com a tal, garantirà la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no rebuig en les comunicacions electròniques que es realitzin amb les administracions públiques catalanes.

Agència Catalana de Protecció de Dades

apdcat L'Agència Catalana de Protecció de Dades és una autoritat independent que vetlla per garantir que les entitats que es troben dins del seu àmbit d'actuació respectin el dret fonamental de tota persona a protegir les seves dades personals. Des d'aquesta institució s'informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s'exerceixen i què s'ha de fer en cas que no siguin respectats. També s'informa i s'assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i es controla que les entitats la compleixin.

FOBSIC


FOBSIC La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya és una entitat privada creada amb la finalitat d'ajudar els agents socials, especialment les administracions públiques, en la presa de decisions relatives al desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement a Catalunya.


L'Agència Catalana del consum

CONSUML'Agència Catalana de Consum és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Economia i Finances.
Com a tal, tenen personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d'obrar per acomplir les seves finalitats.
Tenen assignades totes les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de consum.
En relació a Internet en regulen des dels contractes d'infraestructura com el consum a través de pàgines web.
L'Agència Catalana de Consum ens pot assessorar a l'hora de protegir els nostres drets en moments com la suspensió del contracte de la línia, protecció de dades i phishing, com reclamar, etc.
Podeu visitar l'apartat Internet del seu web per a obtenir-ne tota la informació al respecte i d'on n'obtindreu molts recursos per complementar el vostre interès.


Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image