Vés al contingut principal
Inici

Drets de la Propietat Intel·lectual


dretsPel que fa als drets que conformen la propietat intel·lectual es distingeixen els drets morals i els drets patrimonial:

Drets morals: Davant els sistemes de tall anglosaxó, la legislació espanyola és clarament defensora dels drets morals, reconeguts per als autors i per als artistes intèrprets o executants.
Aquests drets són irrenunciables i inalienables, acompanyen l'autor o l'artista intèrpret o executant durant tota la seva vida i als seus hereus o drethavents a la mort d'aquells.
Entre ells destaca el o del dret al reconeixement de la condició d'autor de l'obra o reconeixement del nom de l'artista sobre les seves interpretacions o execucions, i el d'exigir el respecte a la integritat de l'obra o actuació i la no alteració de les mateixes.

Drets de caràcter patrimonial:
Cal distingir entre:
  • Drets relacionats amb l'explotació de l'obra o prestació protegida, que al seu torn es subdivideixen en drets exclusius i en drets de remuneració:
  • Els drets exclusius són aquells que permeten al seu titular autoritzar o prohibir els actes d'explotació de la seva obra o prestació protegida per l'usuari, ia exigir d'aquest una retribució a canvi de l'autorització que li concedeixi.
  • Els drets de remuneració, a diferència dels drets exclusius, no faculten al seu titular a autoritzar o prohibir els actes d'explotació de la seva obra o prestació protegida per l'usuari, encara que si obliguen a aquest al pagament d'una quantitat dinerària pels actes d'explotació que realitzi, quantitat aquesta que és determinada, bé per la llei o si no n'hi ha per les tarifes generals de les entitats de gestió.
  • Drets compensatoris, com el dret per còpia privada que compensa els drets de propietat intel·lectual deixats de percebre per raó de les reproduccions de les obres o prestacions protegides per a ús exclusivament privat del copista.
Font: Àrea de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image