Vés al contingut principal
Inici

Definició: Propietat intel·lectual i mesures proposades

propietat intelectualLa propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i altres titulars (artistes, productors, organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació.

És al Ministeri de Cultura a qui li correspon proposar les mesures, normatives o no, per aconseguir l'adequada protecció de la propietat intel·lectual.

El detall de mesures proposades pel ministeri el podeu llegir en el següent document:

Real Decret Legislatiu, 1/1996, de 12 de abril (aprovació del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual) (PDF 172 KB), versió consolidada no oficial* on s'inclouen totes les modificacions, a excepció de la Ley 3/2008, de 23 de desembre, relativa al dret de participació de l´autor d'una obra d'art original.

* En aquest document es recullen diferents documents regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la materia. No és oficial ja que és una suma de diferents documentacions.

Font: Àrea de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image