Vés al contingut principal
Inici

La situació a Catalunya

seguretat Diversos estudis de l'INTECO centrats respectivament en ciutadania, PIME's i Governs locals en relació a la seguretat i la seva percepció o realitat han posat de manifest algunes dades rellevants:

Pel que fa a la ciutadania en relació a la seguretat personal durant la navegació i ús d'Internet, la seva percepció de seguretat és elevada encara que hagi augmentat el volum d'incidències o el fet de que fins un 77,1% dels ordinadors presenta algun programari maliciós.

Aquest programari maliciós s'ha diversificat i especialitzat. Tot i així la seguretat està estretament relacionada amb la formació i l'actitud dels usuaris i sobretot amb la seva prudència.

L’estudi recomana centrar els esforços en els següents aspectes:
  • Potenciar l’ús de mitjans i dispositius de seguretat: programari antivirus, antispam, tallafocs, etc.
  • Conscienciar i formar adequadament per crear una veritable cultura de seguretat i d’ús responsable en els usuaris.
Pel que fa a la relació amb la seguretat i les PIME's, segons un altre estudi de l'INTECO:

D'entrada és detecta un ús de les TIC poc relacionat amb la producció directa de les PIME's. Pel que fa a la seguretat es detecta escepticisme derivat del desconeixement excepte en els casos d'antivirus, tallafocs, antispam, que es coneixen i apliquen. Però altres solucions com, per exemple, les còpies de seguretat o el xifratge no es coneixen gaire. Per diferents motius: desconeixement, manca de formació, manca de recursos econòmics,...

L’estudi recomana centrar els esforços en els següents aspectes:
  • Adaptació, per part dels fabricants, dels productes de seguretat oferts a les PIMEs, seguint criteris com la homogeneïtzació, integració i simplificació del producte mitjançant paquets de serveis específics. Així mateix, caldria oferir contractes dinàmics pels serveis, que redueixin terminis i resultin adaptables a les necessitats puntuals dels clients.
  • Les PIMEs haurien de delegar la gestió integral de la seguretat dels seus equipaments en proveïdors tecnològics de confiança, el que aportaria avantatges com la reducció de costos originada per l’optimització del servei i la no necessitat de disposar de personal propi expert de seguretat TIC.
  • L’Administració ha de jugar un paper important en quant a la generació d’una cultura de seguretat, així com establir Centres específics que fomentin l’adopció d’eines de seguretat i la prestació de serveis altament especialitzats en seguretat TIC, com a mesura de suport general al sector.
En relació amb la seguretat dels Governs locals, un tercer estudi realitzat per l’INTECO, amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Subdirecció General de Coordinació de Recursos Tecnològics del Ministeri d’Administracions Públiques, durant el 2007 presenta les següents conclusions:

A la majoria de municipis s'accedeix a la xarxa a través de banda ampla i un 98% utilitza sistemes de protecció antivirus i antispam. I aproximadament un 50% han implantat les principals mesures i pràctiques de seguretat. De nou, les poblacions mitjanes o grans són les que tenen una millor implantació de mesures de seguretat en front de les petites.

Aquestes dades evidencien la necessitat d’impulsar en els petits municipis l’ús de mesures de caràcter proactiu (ex. còpies de suport de dades i del programari).

L’estudi recomana centrar els esforços en els següents aspectes:
  • Cal fer un esforç més gran en formació, en actualització constant i en inversions en nous processos i tecnologies informàtiques (expansió de la signatura digital) per prevenir possibles riscos, en col·laboració amb els principals proveïdors de mesures de seguretat.
  • A més, també és imprescindible complementar aquestes actuacions amb la implantació de protocols d’actuació i codis de conducta enfocats al compliment de les pràctiques de seguretat essencials per aconseguir l’objectiu de seguretat.
Les conclusions dels estudis anteriorment esmentats és força semblant: resulta necessari continuar treballant en la generació de consciència i cultura de seguretat, facilitant eines adequades i vigilant de forma continua l’estat de la seguretat de la xarxa.


Font:
Pla nacional d’impuls de la seguretat de les TIC a Catalunya [pdf - 364'01kb ]
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image