Vés al contingut principal
Inici

L'Administració electrònica

Imatge de document, autoria: Emre OzcelikQualsevol ciutadà/ana ha de resoldre nombrosos tràmits amb les diferents administracions locals, autonòmiques i estatals. Tramitar sol·licituds, pagar impostos, demanar un certificat de vida laboral, fer un registre, i un llarg etcètera de tràmits, que sempre s'han realitzat de manera presencial, cada cop més es poden resoldre a distància, especialment gràcies a les noves tecnologies de la informació.

Com hem vist en l'apartat anterior, una part important de l'e-govern és facilitar l'accés per part de la ciutadania a l'e-administració, seguint els criteris:
 • Innovació
 • Simplificació
 • Reorganització
 • Transparència
 • Participació
 • Accessibilitat
 • Cooperació interadministrativa
L'administració electrònica és doncs, el model d'administració pública basat en l'ús de les TIC, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència i afavorir les relacions amb la ciutadania i empreses, tot reduint el temps d'espera i augmentat l'eficiència dels serveis.

Captura de l'apartat de tràmits de l'ajuntament de Tortosa

Malgrat els avantatges evidents de l'administració electrònica, encara hi trobem certes barreres, com ara la insuficient integració de les TIC a la vida quotidiana de part de la població, el desconeixement sobre els serveis en línia de l'e-administració, falta d'interoperativitat entre administracions, les dificultats en el finançament de les plataformes i especialment la desconfiança, tant per part de la ciutadania com per part de les institucions públiques, en la seguretat dels mitjans electrònics com a métode vàlid de comunicació.

La seguretat en l'administració pública

Autoria: Oliver-Scholtz
La seguretat és una de les majors preocupacions de l'administració electrònica, ja que els documents generats i/o signats electrònicament tenen la mateixa validesa jurídica. La protecció de les dades, serveis i informació dins l'e-administració giren entorn als següents criteris:

 • Identificació: qui envia la informació i qui la rep són identificats inequívocament com a persones físiques o jurídiques.
 • Autenticació: garantia de la veracitat de la identitat i de la impossibilitat de rebuig d'autoria sobre un document.
 • Integritat: confiança en què un document no ha estat alterat posteriorment a haver estat signat.
 • Confidencialitat: la criptografia és l'eina emprada per garantir que una comunicació o document són secrets de cara a terceres persones.
 • Disponibilitat: la informació i serveis són a l'abast de la ciutadania sense restriccions horàries.
 • Traçabilitat: coneixement de l'històric de les dades, per poder comprovar qui ha accedit a la informació o com ha estat modificada.
 • Conservació: manteniment d'un arxiu amb tota la informació de manera que es pugui tornar a consultar temps després.

Tràmits en línia

Connected Home, autoria: Iconshock
En general, podem trobar diferents maneres de realitzar tràmits, algunes poden ser completament telemàtiques i d'altres combinar una tramitació en línia amb una part de presencial; alguns exemples són:


 • Descarreguem un document per emplenar-lo al nostre ordinador, l'imprimim i després l'entreguem on correspongui.
 • Sol·licitem un document i el rebem via correu electrònic, després podem enviar també informació amb el mateix correu.
 • Emplenem un formulari en línia i l'enviem directament a través d'aquest mateix web.
 • Enviem un document en línia, però a més a més, hem d'enviar un altre signat per correu postal.
 • Signatura d'un contracte o factura digital per l'adquisició d'un producte o servei.
Pel que fa als tràmits que es realitzen completament per la via telemàtica, distingirem dos:

 • Tràmits sense certificat digital, per als quals ens caldrà un navegador d'Internet compatible, un compte de correu electrònic i potser un processador de textos o un lector de documents PDF.

 • Tràmits amb certificat digital, per als quals, a més a més de les eines anteriors, necessitarem un certificat electrònic, que ens identifiqui de la mateixa manera que ho fa la nostra signatura manuscrita.
Captura web de l'ajuntament de Barcelona


En l'últim apartat del mòdul coneixerem millor aquests certificats, ara per ara, fem èmfasi en què aquest tipus de tramitació és més segura, especialment de cara a l'administració, ja que la signatura electrònica reconeguda és legalment equivalent a la signatura manuscrita.


Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image