Vés al contingut principal
Inici

El correu electrònic i les llistes de correu i els grups de discussió.

email.png

Es tracta dels serveis més emprats per tal de comunicar-se amb rapidesa a través de les eines que ens facilita Internet. A través del correu electrònic, una o més persones intercanvien informació que pot ser de diferents tipologia, ja que els missatges de text es poden acompanyar amb arxius adjunts (de imatge, vídeo, so, presentacions, elements multimèdia, programes, etc).

La bústia personal o professional de correu electrònic s'identifica amb la identitat de la persona que el gestiona, de manera que els receptors de la comunicació, en rebre-la, situen de forma automàtica l'origen del missatge.

Cal prendre determinades precaucions que podem estructurar de la següent manera:
 1. Protegir el compte de correu electrònic de possibles intromissions externes. És important fer servir un nou d'usuari i una contrasenya complexa, per tal de garantir la seguretat d'aquest mitjà de comunicació i evitar els riscos que es poden derivar d'una possible suplantació d'identitat personal o professional o de l'accés extern no desitjat a informació privada i confidencial.

 2. Cal manipular els missatges rebuts amb una certa cautela. El fet de rebre un missatge de correu d'una adreça de correu gestionada habitualment per una persona coneguda, no garanteix que el contingut d'aquest sigui confiable.

 3. Cal prevenir les pràctiques i els efectes d'spam o correu brossa. Es tracta del correu no desitjat, per diferents motius, com ara:

  • Perquè incorpora informació que no desitgem, com per exemple, informació de productes comercials.

  • Perquè és el mecanisme d'expansió dels missatges fraudulents que poden dirigir al receptor cap a la pressa d'un conjunt de decisions basades en informació falsa.

  • Perquè contribueix a la difusió de missatges incerts, més coneguts com cadenes de missatges que contenen falses alarmes o missatges hoax, que, aparentment, provenen de fonts confiables. La seva missió és crear confusió entre les persones destinatàries.

  • Contribueix a l'elevat consum dels serveis de correu electrònic, a través del que s'anomena "cadenes de missatges" amb contingut aparentment innocent però que contribueixen a l'expansió continua i cíclica del missatge: missatges sobre catàstrofes, fer-se mil·lionari, cadenes de la sort, temàtiques religioses, llegendes urbanes, regals, etc. Aquesta tipologia de missatge consumeix el temps del receptor degut a la necessitat de ser processats (esborrats, inclosos en filtres manuals de protecció, etc.).

 4. Cal tractar amb cautela el contingut adjunt o inclòs en el missatge. Són prou conegudes les diferents amenaces que poden estar incorporades en els missatges de correu electrònic, com ara:

  • Elements infectats amb codi maliciós.

  • Enllaços a espais web fraudulents, on la persona receptora del missatge podria desvetllar informació confidencial que posés en risc la seva seguretat.

  • Informació falsa, manipulada de manera que tingui l'aparença de certa.

 5. Cal tenir en compte la protecció de les diferents eines i instruments que disposem, avui en dia, per tal de consultar el correu electrònic i prendre diferents precaucions segons sigui el cas.

  El correu es pot tractar i consultar a través de telèfons mòbils, PDAs, ordinadors públics i privats -connectats a xarxes protegides o no protegides, a través de diferents tipologies de connexions-, ordinadors portàtils, etc. La major part d'aquests dispositius permeten a la persona usuària desar o enregistrar de forma semipermanent les dades d'accés al compte de correu electrònic. En aquest sentit, cal prendre mesures per evitar que persones malintencionades tinguin accés a la nostra bústia de correu electrònic quan el dispositiu canvia de mans i és emprat per una persona diferent.

  La suplantació d'identitat i la pèrdua d'informació confidencial són les dues amenaces més consistents que hem de tenir en compte en aquest apartat.


Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image