Vés al contingut principal
Inici

L'administració electrònica


És la denominació del conjunt d'eines que han de permetre agilitzar les relacions entre les administracions, les ciutadanes i els ciutadans, les empreses i les i els professionals d'un determinat àmbit administratiu: local, municipal, autonòmic o general. Objectiu final: constituir una efectiva administració en xarxa.

Vessants que comporta:

  1. la transmissió i consulta de les nostres dades de manera segura i ràpida.
  2. la documentació digital de l'arxiu administratiu.
A Catalunya, trobem que la Generalitat de Catalunya posa un èmfasi especial en el desenvolupament d'eines per a l'administració electrònica. Trobarem les accions i polítiques que desenvolupa, de forma molt detallada, en l'espai Administració electrònica.

Gestions amb les diferents institucions públiques: La carpeta ciutadana.

La carpeta ciutadana és el nom donat al conjunt de documents telemàtics de cada persona generats per la nostra vinculació amb les administracions.

La signatura i el certificat digital.

Per a tenir la nostra carpeta ciutadana cal demanar un certificat digital: document oficial on manifestem la certesa de les nostres dades, ens ofereix les claus personals per a garantir la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no rebuig en les comunicacions amb l'administració. Pot ser personal o d'entitat.

Inclourà la nostra signatura digital, és a dir, el mecanisme de xifrat per autentificar informació digital. El mecanisme utilitzat és la criptografia de clau pública.

Catalunya ha desenvolupat el seu propi sistema de signatura digital a través de l'Agència Catalana de Certificació: CATCert. L'idCAT és la identitat digital avançada que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes mitjançant una signatura electrònica.

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC) és un instrument al servei de les administracions catalanes per facilitar i fer més efectiva l'e-Administració. La missió del Consorci és col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l'adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l'impuls i promoció d'iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

e-Catalunya

El projecte e-Catalunya és un servei especialment dirigit, per una banda, a comunitats professionals que treballen conjuntament, com ara metges, educadors o innovadors; i per l'altra, a les xarxes ciutadanes formades per col·lectius diversos: pacients, estudiants, artistes, etc. Vol facilitar les estructures necessàries per intercanviar coneixement mitjançant la creació de portals per a comunitats, que poden ser privats o públics.

Principals institucions locals o regionals que faciliten eines electròniques.

La incorporació de les administracions a la participació digital està sent un procés llarg que ha d'incloure tant la seguretat de les dades com la transparència en el procés.

L' e-TRAM és el nou mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Recollim els enllaços de les administracions més properes perquè observeu en quin procés estan:

Lleida: El web de l'Ajuntament inclou la carpeta ciutadana com un nou canal de comunicació entre la Paeria i la ciutadania.

Girona: També ho recull l'Ajuntament de la ciutat dins l'apartat de tràmits.

Barcelona: Recull la carpeta ciutadana i també com aconseguir el certificat digital.

Tarragona: Encara no disposen de Carpeta ciutadana, però ho tenen previst per al nou web. Dins el plec de condicions del web hi trobareu els criteris per afavorir la participació ciutadana, és a dir, l'ajuntament en línia.

El DNI electrònic: DNIe

Respon a la necessitat d'acreditar la identitat personal en les operacions telemàtiques amb l'Administració electrònica, és el mateix concepte que el DNI però incorpora un circuit integrat (xip) per emmagatzemar i processar la informació. Legislació vinculada: Ley de Firma Electrónica i el RD sobre el Documento Nacional de Identidad electrónico.

El porta oficial sobre DNIe ofereix molta informació i una guia sobre les seves característiques i funcions. Mentre no s'acordi la implantació definitiva del DNIe, serà vigent també el DNI que coneixem.

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image