Vés al contingut principal
Inici

Guia per a dissenyar activitats formatives

Quan planteges una activitat hi ha tota una sèrie de decisions que has de prendre prèviament a la posada en marxa. Això no vol dir que després, mentre la dus a terme, no puguis modificar res, ben al contrari, segurament hauràs de modificar moltes coses perquè sortiran imprevistos del dia a dia amb els que no havies comptat. Per això mateix, com més pensada i organitzada tinguem una activitat més preparats estarem per introduir-hi els canvis necessaris, sense oblidar-nos de quin era el nostre objectiu dins del nostre pla d'actuació. Com que la finalitat ja la tenim clara des de l'inici, anirem directament als objectius.

Objectius

Allò que vols assolir. Poden ser objectius referents a una capacitat concreta, com pot ser aprendre a utilitzar un programa, però també poden ser objectius actitudinals, per exemple el respecte.

Destinatàries

A qui va adreçada l'activitat

Contingut

Descripció i explicació detallada de l'activitat.

Temporització

Nombre de sessions necessàries, durada i distribució dels continguts.

Recursos necessaris

Material: Fer-ne un llistat i preparar-lo.
Humà
Espai

Avaluació

Valoració del procés i dels resultats obtinguts. El pot fer únicament el dinamitzador/ora o conjuntament amb els usuaris/àries que hi hagin participat.

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image