Vés al contingut principal
Inici

Els directoris

Són una recopilació de documents, links, adreces de pàgines web que aglutinen la informació organitzada de forma temàtica.

N'hi ha de generalistes i de temàtiques específiques (com ara Softcatalà, el directori de recursos del Consorci de Normalització Lingüística o el directori de Salut al web de la Generalitat de Catalunya)

Resulten de gran ajuda!

Els cercadors

Són programes que ens ajuden a cerca informació en la xarxa; en realitzat, realitzen les cerques a través de grans bases de dades que són construïdes i mantingudes per 'robots' o 'aranyes' que visiten els ordinadors que ofereixen informació d'accés públic i l'indexen.

Quan una persona fa una consulta a un cercador, aquest respon a traves d'una llista ordenada de documents o enllaços que compleixen, totalment o en part, la interrogació formulada.

Existeixen nombrosos cercadors a la web que es diferencien per:

 • la quantitat de vegades que refresquen la informació del seu índex (tinguem en compte que la informació a la web és molt dinàmica: hi ha altes i baixes de pàgines contínuament).

 • la quantitat d'informació que emmagatzemen de cada pàgina web que el robot visita. Hi ha cercadors que sols es fixen en el títol, d'altres en els descriptors (si n'hi ha) i d'altres en tot el text.

 • l'àmbit que cobreixen: hi ha cercadors d'abast universal i d'altres que sols recullen informació d'un àmbit geogràfic, temàtic o d'edats concret.

Els cercadors generalistes més importants són:

ImatgeGoogle
ImatgeAltavista
ImatgeYahoo

Cercadors de l'àmbit lingüístic català (entre altres):
ImageCercat

Alguns consells generals per facilitar les cerques

Els consells que segueixen funcionen amb la majoria dels cercadors, el criteri principal de llur utilització és el de reduir el "soroll" és a dir les respostes no significatives en una cerca.

Com a primera indicació cal recordar que no tots els cercadors recullen la mateixa informació: si volem ser exhaustius, s'imposa repetir la cerca a més d'un lloc.

Els consells que aquí s'indiquen són força universals però potser que amb algun cercador concret no funcionin. En aquest cas mireu les indicacions sintàctiques del cercador (caldria fer-ho normalment en tots els casos).

 • Cerca de noms propis: Poseu en majúscula la inicial. Els cercadors distingeixen entre majúscules i minúscules. L'ús de majúscules és més restrictiu.

 • Per trobar documents que continguin dos o més termes separeu-los amb el signe +

 • Cerca de diversos termes relacionats: poseu una coma per separar-los.

 • Empreu cometes per buscar frases o expressions completes.

 • Si dos termes normalment estan separats per un sol mot empreu el guió per connectar-los.

 • Empreu [claudàtors] per indicar que dos termes han d'estar separats com a màxim per 100 mots o en el mateix paràgraf.

 • Cerca de fitxers d'un format concret: poseu l'expressió "filetype:pdf" dins la cerca per filtrar sols els documents de tipus PDF

 • Cerca en camps concrets: Title: "Wall Street Journal" o text:

 • Per trobar els derivats d'un terme empreu el caràcter * (truncament).

 • Per localitzar adreces (URL "Uniform Resource Locator") empreu url:expressió.


Font d'informació: Actualització realitzada conjuntament per Josep Fernàndez Quiles i Jordi Vivancos Martí del text: "Internet: introducció a la cerca a la web" (1998)
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image