Vés al contingut principal
Inici

El Teletreball

Segons l'Acord Marc Europeu sobre Teletreball, signat a Brussel·les el 16 de juliol del 2002 pels agents socials CES, UNICE/UEAPME y CEEP, el teletreball és una forma d'organització i/o de realització del treball, utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d'un contracte o d'una relació de treball, en la qual un treball que podria ser realitzat igualment en els locals de l'empresa s'efectua fora d'aquests locals de forma regular.

Es poden trobar moltes definicions de teletreball. Això dificulta enormement la comparació entre diferents enquestes i estudis sobre aquest sector econòmic. No obstant, l'element en comú que es troba en les definicions és:
'l'ús d'ordinadors i comunicacions per canviar la geografia habitual del treball'.

Alguns termes per definir el concepte

Teletreballador
Aquella persona que utilitza els sistemes de teletreball.

Treball Flexible
És un concepte centrat en l'empresari que comprèn tot un conjunt de noves pràctiques de treball. Inclou la flexibilitat en l'horari laboral, la flexibilitat en la localització geogràfica del lloc de treball i els contractes de treball flexibles.

Telecentres
Bàsicament consisteixen en instal.lacions amb recursos ofimàtics i tècnics compartits que ofereixen tot un ventall de serveis, destinats al públic en general, a teletreballadors o professionals autònoms o als teletreballadors que treballen per compte de diferents empreses.

Centres de teletreball
Són telecentres dedicats fonamentalment a promoure activitat econòmica basada en l'ús de les noves tecnologies de la informació, a acollir projectes d'emprenedors i iniciatives de desenvolupament territorial.

Telecottages o Telecentres Rurals
Tipologia específica de telecentre, anomenat així a causa de la seva implantació en l'àmbit rural.

teletreball

Alguns tipus de teletreball

Teletreball des de casa
En aquest tipus de teletreball, el domicili és el principal centre d'actuacions del teletreballador, tant si actua per compte propi com per compte d'altri.

Teletreball itinerant
El teletreballadors que practiquen el treball itinerant no tenen un lloc de treball físic clarament identificat. Equipats amb un telèfon mòbil i/o un ordinador portàtil, la seva oficina és allà on es troba la connexió telefònica adequada.

Teletreball en oficines a distància
Es tracta de teletreball que es duu a terme en una oficina distant del centre de treball habitual.

Poble digital o veïnat digital
Un veïnat digital és una comunitat sencera adreçada a estils de vida i de treball del futur. Tota la població està connectada i cada casa es troba totalment equipada amb una xarxa interna connectada través de banda ampla amb la xarxa global.

Informació extreta de http://www.teletreball.net
Data de consulta 18 d'octubre de 2007

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image