Vés al contingut principal
Inici

Metodologia del curs

El curs té una previsió de 20 hores de formació online ( repartides en 4 setmanes, on s’estima que la previsió de dedicació de l’alumne sigui de 5 hores per setmana)

Els participants al curs disposareu d’un usuari a la plataforma de formació virtual (Moodle) on podran accedir a tots els continguts del curs que es trobaran dividits en mòduls. La dinàmica estarà subjecte a un calendari i al principi de cada mòdul hi haurà una guia amb el que s'haurà de fer pas a pas i allà, on trobareu diferents tipus de propostes:
  • Uns materials obligatoris per estudiar i consultar.
  • Unes propostes de treball qualificables que caldrà lliurar al tutor virtual.
  • Un fòrum de discussió i participació per a tots els alumnes.
  • Materials complementaris opcionals, que serviran per aprofundir i complementar el coneixement adquirit


El tutor o tutora virtual estarà permanentment connectat, i el temps de resposta no superarà les 24 hores.

Avaluació

Pel que fa a l’avaluació, s’ emetrà una qualificació valorativa de cada un dels treballs lliurats.Aquesta qualificació serà accessible de manera privada per als alumnes, que també tindreu l’ opció de respondre qüestionaris d’autoavaluació per tal de conèixer l’evolució del vostre procés d’aprenentatge..

Un cop superat satisfactòriament el curs, rebreu el corresponent certificat d'aprofitament, emès per la Generalitat de Catalunya i Red.es.

-tanca aquesta finestra quan acabis de llegir el contingut-
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image