Cal tenir present que el cercador interpretarà la paraula clau únicament com una cadena de caràcters, i, per tant, en el moment d'escollir-la, s'han de considerar altres sèries de condicions, a part de la semàntica.

A tenir en compte:

- els programes de cerca rarament distingeixen entre lletra majúscula i minúscula
- cal tenir present que hi ha lletres que no existeixen en tots els idiomes (ç, ñ)
- no distingeixen, en la gran majoria, els signes ortogràfics.
- verificar l'ortografia del que s'està escrivint.

La cerca simple o per defecte és la que ens ofereixen tots els cercadors com a primera opció. Té una única finestra de diàleg localitzada a la pàgina d'accés. Serveix per a buscar paraules o frases senceres sense connexió entre si.

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:01