Vés al contingut principal
Inici
Per tal de cercar la informació, Internet ens ofereix un seguit de programes anomenats navegadors, els quals permeten veure la informació dels documents escrits en llenguatge HTML.

HTML (Hypertext Markup Language) és el llenguatge estàndard que s'utilitza per a etiquetar els aspectes tipogràfics d'un document en format d'hipertext, de manera que un navegador sigui capaç de traduir-los al format visualitzable per pantalla.

Els navegadors interpreten el contingut dels arxius i els visualitzen amb totes les seves característiques multimèdia.

Els més utilitzats són Internet Explorer, i els basats en Mozilla, com el Netscape i el Firefox.

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image