Vés al contingut principal
Inici
Per tal de connectar el nostre ordinador a la xarxa, cal cercar una connexió que ens permeti transmetre les senyals digitals que emetrà el nostre ordinador.

Fins ara, la més habitual era mitjançant la xarxa telefònica de fil de coure. El problema recau en què la xarxa telefònica està pensada per transmetre senyals analògiques i no digitals. La conversió es porta a terme doncs a través del modem (modulació i desmodulació).

Actualment però, la més popular és la línia d'abast digital asimètrica, coneguda com ADSL, la qual proporciona més velocitat.

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image