Internet és una xarxa d'àmbit planetari, formada per milions d'ordinadors interconnectats entre si amb tot tipus de tecnologies de transmissió. Tenen en comú que comparteixen un llenguatge o conjunt de protocols, anomenats genèricament  TCP/ IP.

TCP

És el protocol de transferència entre computadors, bàsicament estableix que la informació ha de ser dividida en fragments o "paquets" que es propaguen de manera separada i després s'ajunten en la destinació.

IP

És el protocol d'adreces, bàsicament estableix que cada computador s'identifica per la seva "adreça IP" composta de 4 nombres (ex.: 146.83.4.57)

 
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00