Vés al contingut principal
Inici
El maquinari d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques, format per una unitat central de processament (CPU), uns elements d'emmagatzematge d'informació (Memòria) i un conjunt de components que permeten la comunicació amb l'exterior (Perifèrics).

*  La unitat central de processament (CPU) és la part més important de l'ordinador: el cor, i està constituïda per tres elements bàsics:

- unitat de control, encarregada de recollir les instruccions i interpretar-les

- unitat aritmètica i lògica (ALU), encarregada de realitzar operacions lògiques i aritmètiques

- registres interns, dins el CPU, encarregats d'emmagatzemar les instruccions i les dades de totes aquestes operacions.* La memòria, amb el qual es coneix qualsevol element capaç d'emmagatzemar informació, es diferencia en dos tipus:

- interna, integrada dins el CPU, la qual en cas de no haver-hi subministrament elèctric perd la informació emmagatzemada

- externa, o secundària, de més capacitat que la interna però d'accés més lent, capaç de mantenir la informació sense necessitat d'alimentació elèctrica.* Els perifèrics són l'última part integrant dels ordinadors, imprescindibles per comunicar-lo amb l'exterior, ja que serveixen per introduir o visualitzar-ne la informació. Trobem dos grups, segons la seva funció:

- perifèrics d'entrada, els exemples més clars són el teclat, el ratolí o l'escàner, entre altres

- perifèrics de sortida, com el monitor o les impressores, entre altres.
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image