Preguntes freqüents CATCert


Un espai per a plantejar les Preguntes Més Freqüents.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

Q

Qüestió:

Quants certificats digitals pot tenir un únic usuari?

(Darrera edició: Wednesday, 22 September 2010, 18:51)
Resposta:
Un usuari no pot disposar de més d'un certificat digital del mateix tipus emès amb les mateixes dades. Només es podria donar aquest supòsit en el cas de la renovació d'un certificat durant els dos mesos anteriors a la seva caducitat (si el segon s'emet abans de la caducitat del primer, dintre d'aquest periode).

D'altra banda, en el cas dels certificats digitals per als treballadors de les administracions públiques catalanes, un usuari pot disposar de més d'un certificat a nom seu i del mateix tipus, si aquests, han estat emesos a nom de diferents organitzacions.

Qüestió:

Què és el codi pin o la paraula de pas d'un certificat digital?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:05)
Resposta:
El Pin o Paraula de Pas (en el cas del Clauer idCAT per als ciutadans) és un codi amb el que es protegeix la clau privada.

En cas que vostre certificat digital estigui allotjat a una targeta amb xip criptogràfic heu de rebre, en un enviament diferent, una carta amb els codis PIN i PUK d'aquesta, que podeu modificar a través de la Utilitat de Gestió de Testimonis: Veure "Com puc modificar el codi Pin i/o codi Puk de la meva targeta?"

En el cas dels certificats digitals que CATCert emet per als ciutadans (idCAT), si aquest ha estat emès en un Clauer idCAT haureu de fer servir una Paraula de Pas per a accedir a la part criptogràfica del Clauer . Trobareu la Paraula de Pas inicial del vostre Clauer al document de compareixença que us han lliurat a l'Entitat de Registre idCAT on han emès el vostre certificat digital. Podeu modificar la Paraula de Pas del Clauer a través del Gestor del Clauer idCAT.

Veure: "Com instal·lar el meu certificat idCAT en Clauer?"


Qüestió:

Què és el número de sèrie del certificat? On el puc trobar?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:06)
Resposta:
El número de sèrie del certificat digital és un codi alfanumèric identificatiu que és diferent a cada certificat emés per una mateixa entitat de certificació. Aquest número de sèrie el podeu fer servir per a identificar el vostre certificat davant l'Entitat Certificadora o Entitat de Registre en cas de sol·licitar una determinada gestió relacionada amb aquest. P. ex. Revocació. Podeu trobar el número de sèrie del vostre certificat visualitzant aquest a través del vostre navegador o de la utilitat de gestor de testimonis (el segon, en cas que el certificat sigui en suport targeta). Fent doble clic sobre el certificat es pot accedir a la pestanya "Detalls" on apareixen els camps que conté el certificat digital, i entre ells, el número de sèrie.

Qüestió:

Què és l'idCAT?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:46)
Resposta:

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes, i els permet relacionar-se amb les administracions públiques d'una manera segura.

L'idCAT és un certificat digital adreçat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya o a ciutadans i ciutadanes de fora de Catalunya que hagin de fer tràmits amb les administracions catalanes.

En algunes Entitats de Registre l'idCAT es lliura directament en una memòria USB (Clauer idCAT), de forma totalment gratuïta.

La seguretat, en aquest suport, s'aconsegueix mitjançant la creació d'una zona criptogràfica segura dins la memòria, protegida amb un PIN de vuit caràcters, a través d'un programari de gestió.

Qüestió:

Què he de fer per a obtenir un certificat digital de ciutadà (idCAT)?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:48)
Resposta:

Hi ha dues formes de sol·licitar el certificat idCAT:

Primera opció: VALIDACIÓ

 • Us heu d'adreçar a la web www.idcat.cat
 • Accedir al punt "Sol·liciteu el certificat"
 • Es carregarà la pàgina de "Procés de sol·licitud del certificat digital" on haureu de seguir els següents passos:
  • Pas 1: Abans de fer la sol·licitud (comprovació del sistema operatiu i instal·lació de claus públiques)
  • Pas 2: Introduir dades personals (tenir en compte que els camps nom i cognoms i número de document d'identitat han de ser idèntics al document acreditatiu)
  • Pas 3: Cercar una Entitat de Registre idCAT (cerca de l'entitat més propera, bé per codi postal, per localització geogràfica o país), o passar al següent pas sense seleccionar una Entitat de Registre idCAT.
  • Pas 4: Confirmar dades personals (on podeu confirmar les dades introduïdes en el pas 2 o modificar-les en cas d'errada).
  • Pas 5: Pàgina de confirmació (es mostra la sol·licitud amb un número de registre d'entrada telemàtic i dóna opció d'imprimir el document). Aquest document, en cap cas, és necessari per a poder fer la validació de la sol·licitud. Es tracta simplement d'un document de confirmació que s'ha fet correctament la sol·licitud.
 • Una vegada completats aquests passos, us heu d'adreçar personalment a l'Entitat de Registre idCAT amb el document acreditatiu (en cas dels ciutadans espanyols es recomana el DNI, i en el cas dels estrangers es recomana el NIE) i una fotocòpia del mateix per tal de validar la sol·licitud.
 • Un cop validada la identitat, el certificat pròpiament dit, s'obté de dues maneres diferents:
  • Si l'Entitat de Registre idCAT emet el certificat en programari. Heu de descarregar-vos el certificat idCAT des del mateix ordinador on vareu fer la sol·licitud (ja que les claus pública i privada s'han generat des d'aquella màquina).
  • Si l'Entitat de Registre idCAT us lliura el certificat en el clauer idCAT. No cal que es descarregui el certificat, doncs aquest ja està dins del clauer idCAT. Només cal instal·lar el programari del Clauer als ordinadors en què es vulgui fer servir el certificat. Es recomana canviar la paraula de pas del Clauer indicada al document de compareixença.

Nota: A l'apartat "Valideu-lo a l'entitat més propera" del web www.idcat.cat podeu consultar les Entitats de Registre idCAT que emeten l'idCAT en Clauer. Les podeu identificar perquè apareix la imatge del clauer al costat del seu nom.

Segona opció: PREVALIDACIÓ

 • El ciutadà es persona directament a l'Entitat de Registre idCAT sense haver fet prèviament la sol·licitud amb el document acreditatiu original (en cas dels ciutadans espanyols es recomana DNI i en el cas dels estrangers es recomana el NIE) i una fotocòpia.
 • L'operador introdueix les dades del ciutadà al formulari i, un cop finalitzat, facilita el teclat a l'usuari per a que posi la seva paraula de pas personal, si l'Entitat de Registre idCAT genera l'idCAT en programari.
  En el cas de les Entitats de Registre que emeten l'idCAT directament en Clauer, el ciutadà no ha de posar cap paraula de pas, ja que es genera automàticament el certificat.
  IMPORTANT: En el cas que s'emeti l'idCAT en programari, el ciutadà haurà de recordar la paraula de pas personal, ja que la necessitarà a l'hora de descarregar-se el certificat. idCAT
 • L'Entitat de Registre idCAT dóna al ciutadà una còpia del model de compareixença, on apareix la "Paraula de pas automàtica", necessària a l'hora de fer la instal·lació del certificat.
 • Si el certificat s'ha generat en programari sense que hagi fet una sol·licitud prèvia des del vostre ordinador, podreu descarregar aquest des de qualsevol màquina, accedint a la web www.idcat.cat. En cas que s'hagi generat en Clauer ja disposareu del certificat a dintre d'aquest i el podreu fer servir des de qualsevol ordinador on hagueu instal·lat, prèviament, el programari baixant-lo des de www.idcat.cat/clauer.

Nota: A l'apartat "Valideu-lo a l'entitat més propera" del web www.idcat.cat podeu consultar les Entitats de Registre idCAT que emeten l'idCAT en Clauer. Les podeu identificar perquè apareix la imatge del clauer al costat del seu nom.


Qüestió:

Què he de fer per a sol·licitar per primera vegada un certificat?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:32)
Resposta:
Accediu a l'enllaç Procés de sol·licitud de certificats i seguiu els passos detallats en aquesta pàgina. Si no us queda clar algun punt, podeu contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte.

Qüestió:

Què he de fer per a utilitzar per primer cop els certificats de CATCert?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:34)
Resposta:
Podeu seguir els passos d'instal·lació del programari necessari per a l'ús dels certificats de CATCert detallats a l'opció corresponent, depenent de les vostres necessitats, en aquest enllaç.

Qüestió:

Què he de fer si he formatat el Clauer idCAT per error?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:49)
Resposta:
En cas que hagueu accedit al "Gestor del Clauer" i formatat el Clauer a través de l'opció "Formatejar zona criptogràfica" el vostre certificat haurà desaparegut d'aquest i, en cas que no l'hagueu exportat a un fitxer o al vostre navegador mitjançant l'opció corresponent del "Gestor del Clauer", haureu de sol·licitar la revocació i nova emissió d'aquest adreçant-vos a una de les Entitats de Registre idCAT.

Qüestió:

Què he de fer si he formatat l'ordinador amb el certificat en programari?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:49)
Resposta:
En cas que hagueui formatat el vostre ordinador i només disposeu del vostre idCAT instal·lat en aquest en programari, el certificat haurà desaparegut, per la qual cosa, haureu de sol·licitar la revocació i nova emissió d'aquest adreçant-vos a una de les Entitats de Registre idCAT.
En cas que, el vostre certificat s'hagués emès en Clauer i exportat, posteriorment, a l'ordinador o s'hagués importat des de l'ordinador al Clauer, es possible que pugueu disposar d'aquest al vostre Clauer si no el vau esborrar o moure desprès de l'exportació.

Qüestió:

Què s'ha de fer en cas de pèrdua o robatori d'un certificat digital.

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:09)
Resposta:
És recomanable suspendre un certificat en cas de sospita de pèrdua o robatori d'aquest. La suspensió consisteix en deixar un certificat sense validesa temporalment, durant un període màxim de 120 dies, dintre del qual es pot tornar a sol·licitar la seva habilitació en cas de recuperació del mateix. Si passats els 120 dies no l'habiliteu, es revocarà de manera irreversible, per la qual cosa caldria tornar a sol·licitar-ne un de nou, en cas necessari. Destacar, en aquest punt, que no és possible l'emissió d'un nou certificat si aquest està en estat suspès i no s'ha revocat, així doncs, en cas que es vulgui sol·licitar l'emissió abans dels 120 dies des de la suspensió, s'haurà de sol·licitar també la revocació del certificat expressament.

Per a consultar el procediment per a suspendre un certificat consulteu el següent apartat: Com suspendre un certificat digital?


Qüestió:

Quin cost tenen els certificats emesos per CATCert per a les administracions públiques catalanes?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:34)
Resposta:
Podeu consultar les tarifes aplicables als diferents tipus de certificats digitals que l'Agència Catalana de Certificació emet per a les administracions públiques catalanes a través de l'enllaç: Preus i durada dels certificats.

Qüestió:

Quin és el preu d'una trucada al Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:10)
Resposta:
El telèfon del Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert és el 902 901 080. Aquest número és un servei de tarifació especial en el qual el preu de la trucada l'assumeix íntegrament la persona que truca.

El preu de la trucada depèn de l'operador des del qual es truca i de si la xarxa des de la que es truca és fixa o mòbil.

El codi 902, a diferència dels 803, 806, 807, 905 i 907 no té la consideració de servei de tarifació addicional, per la qual cosa no és obligatori informar a l'abonat trucant del preu que ha de pagar l'abonat per la prestació del servei.

Us recomanem que si voleu conèixer el preu de les trucades al CAU de CATCert, consulteu al vostre operador de telefonia tant fixa com mòbil, doncs aquest preu depèn de les tarifes que regenten el vostre contracte.

Podeu consultar la normativa aplicable:

 • Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
 • Reial decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació del servei de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.
 • Reial decret 2296/2004, de 10 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre mercats de comunicacions electròniques, accés a les xarxes i numeració.


Qüestió:

Quina diferència hi ha entre exportar un certificat amb clau privada o sense aquesta?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:02)
Resposta:
Si exporteu un certificat digital (clau pública) amb la seva clau privada, esteu fent una còpia de seguretat i per tant el podrieu utilitzar per realitzar signatures electròniques (aquest tipus d'exportació no és possible en cas que el certificat estigui emès en suport targeta amb xip criptogràfic).

En el cas que només exporteu el certificat (clau pública), esteu generant un fitxer que conté les dades del certificat però no es podrà fer servir aquest per a suplantar la vostra identitat. D'aquesta manera podeu lliurar la clau pública del vostre certificat digital a altres persones per a que es puguin comunicar amb vosaltres de manera segura.


Qüestió:

Quina és la jerarquia dels certificats de CATCert?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:03)
Resposta:
L'Agència Catalana de Certificació-CATCert, per tal de donar un servei d'acord amb les especificitats de les diferents administracions catalanes, va crear, el 8 de gener del 2003, una jerarquia d'entitat de certificació, l'arrel de la qual és la pròpia Agència, estructurada d'acord amb el diagrama següent: Diagrama

La confiança d'aquesta jerarquia té com arrel l'Agència Catalana de Certificació. D'ella pengen les entitats de certificació col·laboradores en diferents nivells, d'acord amb les necessitats de les diferents administracions.

La creació d'aquesta infraestructura, si bé és necessària, no és suficient, i cal que els diferents usuaris explícitament hi confiïn.


Qüestió:

Quina validesa legal té un certificat i una signatura digital?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 12:59)
Resposta:
Segons l'art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper".

A més a més, la validesa i el reconeixement d'un certificat dependrà en gran mesura de la credibilitat de l’entitat emissora. L'Agència Catalana de Certificació, prestadora de serveis de certificació a les administracions catalanes, garanteix la validesa dels seus certificats.


Qüestió:

Quines garanties de seguretat té un certificat digital?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 12:58)
Resposta:
L'ús de certificats digitals garanteix la seguretat dels tràmits telemàtics realitzats amb ells, ja que ens ofereixen les següents garanties:

 • Identitat: ens ofereix garanties que qui està realitzant una transacció és qui diu ser.
 • Integritat: ens garanteix que els documents motiu de la transacció no han estat alterats durant la transmissió.
 • No repudi o Inputabilitat: Mitjançant la signatura digital es garanteix que el document que ha rebut el receptor és l'original i pertany indiscutiblement a l'emissor. D'aquesta manera, ens permet garantir que l'emissor és responsable del compromís adquirit per la via telemàtica (imputació de l'acte), tenint evidències, per exemple, de la formalització d'un contracte.
 • Confidencialitat: Mitjançant el xifratge, ens permet tenir la seguretat de què només l'emissor i el receptor del missatge o document poden interpretar la informació.
 • Legitimació: conèixer si l'interlocutor està capacitat professionalment o legalment per a fer la gestió que s'està realitzant.
 • Disponibilitat: ens permet accedir a la informació electrònica en qualsevol moment.

Qüestió:

Quins avantatges té la certificació digital envers altres identificadors digitals com el codi d'usuari i la paraula de pas?

(Darrera edició: Wednesday, 22 September 2010, 18:56)
Resposta:
Les identitats digitals són mecanismes tècnics que ens permeten identificar-nos davant dels sistemes informàtics. Hi ha diferents tipologies d'eines de seguretat que poden oferir-nos algunes de les garanties que ofereixen els certificats digitals, però no totes.

D'entre totes les identitats les dues formes més esteses són l'usuari i la paraula de pas i el certificat digital, però les diferències entre ells són notables, anem a analitzar-les:

 • Usuari/Contrasenya:
  • És potser el més conegut, però el seu ús no ve emparat per cap llei.
  • És necessari un nom d'usuari i contrasenya específic per a cada portal o plataforma.
  • És generat unilateralment per cada portal o plataforma, no per una tercera part de confiança.
  • No incorpora cap dada annexa que identifiqui l'usuari.
  • En cas de pèrdua no hi ha mecanismes d'anul·lació de les mateixes.
  • Normalment no incorpora un sistema de caducitat.
  • Es fàcil de capturar si s’enganya a l’usuari amb un portal fals.

 • Certificat digital:
  • Garanteix la identitat d'una persona en un sistema informàtic (portal, aplicació, etc.)
  • Permet realitzar tràmits telemàtics amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents portals o plataformes.
  • Permet signar documents electrònics amb validesa legal. Els compromisos adquirits per via electrònica s'equiparen als adquirits presencialment.
  • Permet signar correus electrònics.
  • Permet utilitzar un mateix certificat digital per autenticar-se en diferents plataformes i portals.
  • Identifica les dades de l'usuari que l'utilitza: nom i DNI.
  • És generat per un prestador de serveis de certificació reconegut i de confiança.
  • En cas de pèrdua o robatori, es pot suspendre trucant a un telèfon durant les 24 hores del dia.
  • Permet xifrar les comunicacions a Internet, protegint la integritat de la informació tramesa.
  • Està emparat mitjançant la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica.

Qüestió:

Quins tipus de certificats digitals hi ha?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:32)
Resposta:
L'Agència Catalana de Certificació emet certificats digitals per a les administracions públiques catalanes i per als ciutadans (idCAT). Podeu consultar els diferents tipus de certificats que CATCert emet per als ens públics catalans al següent enllaç: Tipus de certificats digitals.

Qüestió:

Quins usos té l'idCAT? Per a què serveix?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:47)
Resposta:

Els certificats idCAT permeten als ciutadans i ciutadanes:

 • signar i xifrar documents en format electrònic
 • signar i xifrar correus electrònics
 • realitzar tràmits i consultes en línia amb tota garantia i agilitzant-ne les gestions, etc.

Aquest certificat permet fer tràmits particulars amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que s'envien. Es pot aconseguir, per exemple, un informe de Vida Laboral, entre d'altres.

Podeu accedir al llistat d'usos del certificat digital a través de l'enllaç www.catcert.cat/usosPàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES