Qüestió:

Quin és el preu d'una trucada al Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:10)
Resposta:
El telèfon del Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert és el 902 901 080. Aquest número és un servei de tarifació especial en el qual el preu de la trucada l'assumeix íntegrament la persona que truca.

El preu de la trucada depèn de l'operador des del qual es truca i de si la xarxa des de la que es truca és fixa o mòbil.

El codi 902, a diferència dels 803, 806, 807, 905 i 907 no té la consideració de servei de tarifació addicional, per la qual cosa no és obligatori informar a l'abonat trucant del preu que ha de pagar l'abonat per la prestació del servei.

Us recomanem que si voleu conèixer el preu de les trucades al CAU de CATCert, consulteu al vostre operador de telefonia tant fixa com mòbil, doncs aquest preu depèn de les tarifes que regenten el vostre contracte.

Podeu consultar la normativa aplicable:

  • Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
  • Reial decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació del servei de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.
  • Reial decret 2296/2004, de 10 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre mercats de comunicacions electròniques, accés a les xarxes i numeració.

» Preguntes freqüents CATCert