Qüestió:

Què he de fer per a obtenir un certificat digital de ciutadà (idCAT)?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:48)
Resposta:

Hi ha dues formes de sol·licitar el certificat idCAT:

Primera opció: VALIDACIÓ

 • Us heu d'adreçar a la web www.idcat.cat
 • Accedir al punt "Sol·liciteu el certificat"
 • Es carregarà la pàgina de "Procés de sol·licitud del certificat digital" on haureu de seguir els següents passos:
  • Pas 1: Abans de fer la sol·licitud (comprovació del sistema operatiu i instal·lació de claus públiques)
  • Pas 2: Introduir dades personals (tenir en compte que els camps nom i cognoms i número de document d'identitat han de ser idèntics al document acreditatiu)
  • Pas 3: Cercar una Entitat de Registre idCAT (cerca de l'entitat més propera, bé per codi postal, per localització geogràfica o país), o passar al següent pas sense seleccionar una Entitat de Registre idCAT.
  • Pas 4: Confirmar dades personals (on podeu confirmar les dades introduïdes en el pas 2 o modificar-les en cas d'errada).
  • Pas 5: Pàgina de confirmació (es mostra la sol·licitud amb un número de registre d'entrada telemàtic i dóna opció d'imprimir el document). Aquest document, en cap cas, és necessari per a poder fer la validació de la sol·licitud. Es tracta simplement d'un document de confirmació que s'ha fet correctament la sol·licitud.
 • Una vegada completats aquests passos, us heu d'adreçar personalment a l'Entitat de Registre idCAT amb el document acreditatiu (en cas dels ciutadans espanyols es recomana el DNI, i en el cas dels estrangers es recomana el NIE) i una fotocòpia del mateix per tal de validar la sol·licitud.
 • Un cop validada la identitat, el certificat pròpiament dit, s'obté de dues maneres diferents:
  • Si l'Entitat de Registre idCAT emet el certificat en programari. Heu de descarregar-vos el certificat idCAT des del mateix ordinador on vareu fer la sol·licitud (ja que les claus pública i privada s'han generat des d'aquella màquina).
  • Si l'Entitat de Registre idCAT us lliura el certificat en el clauer idCAT. No cal que es descarregui el certificat, doncs aquest ja està dins del clauer idCAT. Només cal instal·lar el programari del Clauer als ordinadors en què es vulgui fer servir el certificat. Es recomana canviar la paraula de pas del Clauer indicada al document de compareixença.

Nota: A l'apartat "Valideu-lo a l'entitat més propera" del web www.idcat.cat podeu consultar les Entitats de Registre idCAT que emeten l'idCAT en Clauer. Les podeu identificar perquè apareix la imatge del clauer al costat del seu nom.

Segona opció: PREVALIDACIÓ

 • El ciutadà es persona directament a l'Entitat de Registre idCAT sense haver fet prèviament la sol·licitud amb el document acreditatiu original (en cas dels ciutadans espanyols es recomana DNI i en el cas dels estrangers es recomana el NIE) i una fotocòpia.
 • L'operador introdueix les dades del ciutadà al formulari i, un cop finalitzat, facilita el teclat a l'usuari per a que posi la seva paraula de pas personal, si l'Entitat de Registre idCAT genera l'idCAT en programari.
  En el cas de les Entitats de Registre que emeten l'idCAT directament en Clauer, el ciutadà no ha de posar cap paraula de pas, ja que es genera automàticament el certificat.
  IMPORTANT: En el cas que s'emeti l'idCAT en programari, el ciutadà haurà de recordar la paraula de pas personal, ja que la necessitarà a l'hora de descarregar-se el certificat. idCAT
 • L'Entitat de Registre idCAT dóna al ciutadà una còpia del model de compareixença, on apareix la "Paraula de pas automàtica", necessària a l'hora de fer la instal·lació del certificat.
 • Si el certificat s'ha generat en programari sense que hagi fet una sol·licitud prèvia des del vostre ordinador, podreu descarregar aquest des de qualsevol màquina, accedint a la web www.idcat.cat. En cas que s'hagi generat en Clauer ja disposareu del certificat a dintre d'aquest i el podreu fer servir des de qualsevol ordinador on hagueu instal·lat, prèviament, el programari baixant-lo des de www.idcat.cat/clauer.

Nota: A l'apartat "Valideu-lo a l'entitat més propera" del web www.idcat.cat podeu consultar les Entitats de Registre idCAT que emeten l'idCAT en Clauer. Les podeu identificar perquè apareix la imatge del clauer al costat del seu nom.

» Preguntes freqüents CATCert