Qüestió:

Què és el número de sèrie del certificat? On el puc trobar?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:06)
Resposta:
El número de sèrie del certificat digital és un codi alfanumèric identificatiu que és diferent a cada certificat emés per una mateixa entitat de certificació. Aquest número de sèrie el podeu fer servir per a identificar el vostre certificat davant l'Entitat Certificadora o Entitat de Registre en cas de sol·licitar una determinada gestió relacionada amb aquest. P. ex. Revocació. Podeu trobar el número de sèrie del vostre certificat visualitzant aquest a través del vostre navegador o de la utilitat de gestor de testimonis (el segon, en cas que el certificat sigui en suport targeta). Fent doble clic sobre el certificat es pot accedir a la pestanya "Detalls" on apareixen els camps que conté el certificat digital, i entre ells, el número de sèrie.

» Preguntes freqüents CATCert