Projecte Memòria de Barri

Feu clic en l'enllaç Memoria_de_Barri.pdf per veure el fitxer.
Podeu consultar la redacció d'aquest projecte a través del següent arxiu en Pdf.