Expossem el que tenim!


  • Expossem el que tenim! Això no ha fet més que començar: hem de saber transmetre el viatge realitzat i continuar amb la creació de nous grups de treball, centrats en els aspectes que més ens interessin: Creació Fotogràfica-Vídeo-Text...Què fem amb el que hem creat?...
  • Fem xarxa amb experiències semblants: localitzem.les, etc.