La presència del barri a la xarxa.


  • Anem a buscar informació sobre el barri a Internet i comprovar la seva visibilitat i presència a la xarxa. Com surt el nostre barri a Internet? ...Predominen les pàgines institucionals, els anuncis immobiliaris o trobem també pàgines realitzades per algun veí/veïna?...

Utilitzarem el cercador GOOGLE: www.google.es