Intervencions fotogràfiques al Barri: l'Abans i l'Ara

Itineraris urbans: Localització d'espais actuals en base a les fotografies antigues recopilades. Exposar un treball comparatiu.