Participa!


  • Deixa algun missatge en algun Bloc o Web que ofereixi informació sobre el teu barri. ....Veuràs que en molts casos et demanen per una adreça de correu electrònic! No pateixis, que ara ens hi possem: acabes de descobrir una de les seves utilitats: poder comunicar.te amb el "món exterior"!