Avaluació

En l’avaluació es tracta de fer un repàs del que volíem fer, de com ho vam plantejar i de com ha funcionat. És a dir, valorarem si hem aconseguit els objectius plantejats, com ha anat el procés, què ha sortit bé i què es podia millorar.

Hem d’intentar sistematitzar-ho i recollir-ho, pensant sempre que l’experiència acumulada és un gran aprenentatge i hem d’intentar traspassar-ho a d’altres dinamitzadors/ores, perquè així el coneixement no quedi en mans únicament de qui dugui a terme l’activitat, sinó poder-ho compartir.

L’avaluació pot desenvolupar-se en diferents sentits:

- el dinamitzador o dinamitzadores que hagin dut a terme l’activitat.

- entre els usuaris que hagin participat d’aquesta.

Totes dos són importants: la primera és fonamental per al procés de reflexió i d’extracció de conclusions, mentre que la segona ens permet recollir l’opinió dels destinataris/àries


Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00