Nom del telecentre:
 
Usuaris/àries

Usuaris i usuàries són les persones que utilitzen el telecentre. Dins de la diversitat de telecentres també trobarem diversitat d’usuaris/àries, i per a aconseguir l’èxit i l’optimització dels recursos cal  adequar la nostra planificació a la tipologia d’usuaris/àries que vénen.
 
Perfil dels usuaris/àries
 
Tipologia d’usuaris/àries:
Quants usuaris/àries vénen al dia?
Són sempre els mateixos o hi ha molta mobilitat d’usuaris/àries?
Quina edat tenen?
Es divideixen els usuaris en franges d’horari que coincideixin amb l’edat?
Són del poble/barri al qual pertany el telecentre?
Hi ha alguna diferència per gènere? Coincideixen en alguna franja horària?
Païs de procedència dels usuaris/àries:
Ateneu a usuaris amb alguna discapacitat física o psíquica?
 
 
Formació dels usuaris/àries:
Quin és el nivell formatiu dels usuaris en general?
I respecte a les TIC?
Es divideix en alguna franja horària que coincideixi amb la formació en TIC?
 
Utilització del telecentre per part dels usuaris/àries:
Quin és l’ús que fan del telecentre els usuaris que vénen?
Depenent de l’edat, canvia l’ús del telecentre?
Canvia segons algun altre tret característic (sexe, procedència, etc.)?
 
Perfil laboral dels usuaris/àries
Són treballadors?
Són persones en atur?
Són jubilats?
Són mestresses de casa?
Són treballadors sense contracte?
Es divideixen en franges horàries d’ús?
 
 
Entorn
 
Anàlisi del poble/barri on es situa el telecentre
 
Quants habitants té?
Quin percentatge d’habitants té ordinador a casa? I connexió a Internet?
Hi ha més llocs d’accés públic a les TIC a la vora?
Quins sectors professionals hi estan més representats (si s’escau que n’hi ha)?
Quines necessitats específiques planteja l’entorn (aïllament geogràfic, gran diversitat cultural, etc.)?
 
 
Telecentre
 
Anàlisi del telecentre
 
Quants PC hi ha al telecentre?
Estan tots connectats a Internet?
Quantes impressores i escàners hi ha?
Quantes càmeres de foto, ràdio per Internet, càmera de vídeo, editor de vídeo, etc. hi ha?
El telecentre comparteix l’espai amb altres serveis?
Hi ha alguna restricció d’horari?
 
Dinamitzadors/ores
 
Quants n’hi ha?
Treballen tots alhora o hi ha torns?
A part de les tasques del telecentre, fan altres feines?
Quines necessitats tenen els dinamitzadors/ores a l’hora de desenvolupar la seva tasca?
Quina formació tenen?
Quina formació els manca?
 
Activitats del telecentre
 
Formació:
Quina oferta formativa es pot trobar al telecentre?
Hi ha espai per a l’autoformació?
Quin paper té el dinamitzador/ora en la formació?
 
Ús lliure:
Quines són les activitats que realitzen amb més freqüència els usuaris/àries?
Quins són els dubtes que més es repeteixen per part dels usuaris/àries?
Quines són les demandes que fa l’usuari/ària del telecentre?
 
Recerca de feina:
Utilitzen els usuaris/àries el telecentre per a la seva recerca de feina? Com?
Tenen alguna demanda concreta en aquest aspecte?
 
Altres activitats que es realitzen al telecentre:
Llistat d’activitats que es realitzen al telecentre:
Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00