A partir del diagnòstic fet anteriorment i de la definició de gestió d’un telecentre, envia’ns en un processador de textos (open office, word, etc.) una redefinició de les normes d’ús del teu telecentre tenint en compte el diagnòstic prèviament fet.

Envia'ns les actuals normes i els canvis que hi afegiries. Si no faries cap canvi, justifica-ho.
Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00