Diagnòstic

El procés d’obtenció, sistematització i reflexió sobre les dades necessàries per conèixer les característiques i necessitats del nostre telecentre l’anomenarem diagnòstic.

Amb el diagnòstic extraurem una sèrie de dades que ens permetran veure on estem i marcar-nos uns objectius per tal d’assolir la nostra finalitat.

Amb la guia que us presentem a continuació heu de fer un diagnòstic del vostre telecentre, on emmarcareu la tasca diària. Aquesta guia també ens servirà per adonar-nos i fer-nos conscients dels processos educatius que es donen dia a dia en el telecentre i de la manera de poder optimitzar els recursos de què disposem.

Aquest diagnòstic ens ha de servir per veure on estem i així poder plantejar-nos a on volem arribar (objectius). A partir de les respostes que hàgim donat a cada una de les preguntes proposades a la guia, cal iniciar un procés de reflexió per tal de detectar quins d’aquests factors contribueixen a assolir la nostra finalitat i quins suposen un obstacle. Aquesta reflexió seria molt útil posar-la per escrit com a document que indica i fa memòria d’un procés continu de canvi i millora.
Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00