TEORIA SOBRE EL DIAGNÒSTIC

En qualsevol procés socioeducatiu és necessari saber i comprendre on som i quins són els nostres objectius. És necessari adonar-nos que el telecentre és un entorn educatiu on es produeix un seguit d’aprenentatges tant formals com informals, a més d’un lloc on es fomenta tota una sèrie d’hàbits, actituds i capacitats.

És imprescindible tenir uns objectius clars: què volem aconseguir, on volem arribar, és a dir, donar sentit a la nostra tasca d’acord amb una finalitat.

Diferenciarem els objectius de la finalitat. La finalitat és allò que cal aconseguir en últim terme, és un concepte més abstracte, i els objectius són les fites a curt, mitjà i llarg termini que ens apropen a la finalitat. La finalitat serà produir un canvi en l’entorn del telecentre, o en les persones que utilitzen el telecentre. Sabem que els canvis són molt difícils d’aconseguir perquè els decideixen les persones, i per això, ens marquem objectius que ens dirigeixen cap a la finalitat.

Per exemple, l’atenció a la diversitat seria una finalitat que la podríem aconseguir marcant-nos uns objectius com ara aconseguir que vinguin usuaris immigrants al telecentre.


La definició de telecentre proposada per la Xarxa de Telecentres de Catalunya especifica amb detall quina és la seva finalitat:

Un telecentre és un punt públic d’accés a Internet (PIAP) amb tasques de divulgació i formació per minimitzar el risc de fractura digital.

Per definició, un telecentre és un espai habilitat per acollir PC, perifèrics i programari, que compta amb la figura d’un dinamitzador/ora que dóna a la ciutadania accés a Internet i realitza tasques d’orientació, formació i suport.

És un espai d’accés a les noves tecnologies públic i gratuït. És un lloc de treball comú on els usuaris i usuàries disposen d’infraestructura i persones que els donaran suport en els àmbits formatius, professionals i personals. Les persones encarregades del telecentre utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina de lluita contra l’exclusió social, promovent activitats que fomentin l’autoorganització i l’adquisició de capacitats socials de les persones que utilitzin el servei.

El telecentre ha d’estar dotat de la infraestructura necessària per acollir tots els usuaris i usuàries que el visitin. Atesa la important funció educativa que han de desenvolupar els telecentres, és molt important posar a la disposició del personal dinamitzador i dels usuaris/àries el material i el programari formatiu adient per al desenvolupament i l'evolució de la seva formació.

El telecentre ha d’estar dotat de tot el material necessari per permetre la formació, l’especialització, el reciclatge i la innovació en temes específics i genèrics de les TIC als dinamitzadors/ores, entitats i usuaris/àries, minimitzant així el risc d’exclusió social.

Hem de tenir en compte que cada telecentre està ubicat en un espai diferenciat. Per tant, hem de partir de la base que la filosofia inicial és la mateixa, però que cada telecentre tindrà un desenvolupament diferent, ja que respondrà al tipus d’entitats que s’estructuren al seu entorn al tipus d’usuaris/àries, entre d’altres.

Com podem veure a la definició, els telecentres parteixen de la mateixa filosofia, però cadascun tindrà unes característiques diferencials que haurem de tenir en compte a l’hora de preparar les nostres activitats i la nostra tasca diària.

Per això et proposem un exercici, acompanyat d’una guia d’orientació, que consisteix a detectar les característiques del teu telecentre i dels seus usuaris/àries.

Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00