A continuació et proposem una sèrie d'ítems i hauràs de diferenciar si són objectius o finalitats tenint en compte la definició feta a Primeres aproximacions al concepte de diagnòstic. Indica si és vertader o fals:
 1. Motivar la creativitat, és un objectiu
 2. Despertar la creativitat i la imaginació, és un objectiu
 3. Treballar en equip, és un objectiu
 4. Educar per l’autonomia i l’autogestió, és un objectiu
 5. Respectar les idees i les propostes dels altres, és una finalitat
 6. Atendre a la diversitat, és una finalitat
 7. Educar per la igualtat, és una finalitat
 8. Apendre a utilitzar el programa open office, és un objectiu
 9. Millorar l’autoestima dels usuaris del telecentre, és una finalitat
 10. Lluitar contra l’exclusió social mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, és un objectiu.
 11. Donar accés als veïns del municipi a la societat de la informació i la comunicació, és una finalitat
 12. Crear una xarxa colaborativa i representativa dels diferents telecentres de Catalunya, és un objectiu.
 13. Promoure la capacitat de programar i estructurar el treball, és un objectiu.
 14. Potenciar el treballar en un projecte de mitja o llarga durada, és un objectiu.
 15. Apropar la nostra comunitat (municipi, barri, etc.) a la societat de la informació, és una finalitat
Respostes:
 1. Vertader
 2. Vertader
 3. Vertader
 4. Fals
 5. Fals
 6. Vertader
 7. Vertader
 8. Vertader
 9. Vertader
 10. Fals
 11. Vertader
 12. Fals
 13. Fals
 14. Vertader
 15. Vertader
Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00