Tema Nom Descripció
Pàgina Introducció a Moodle
Fitxer Projecte Memòria de Barri
Podeu consultar la redacció d'aquest projecte a través del següent arxiu en Pdf.
Tema 1 Pàgina 1.1. Introducció al PC i al seu entorn.

Pàgina 1.2. Introducció als Processadors de Texte.
Pàgina 1.3. Pràctica de la lecto-escriptura crítica.
Tema 2 Pàgina 2.1. Introducció a Internet
Els navegadors i el funcionament de la xarxa. La cerca d'informació.
Pàgina 2.2. Introducció a la Web 2.0
WEB ...QUè?
Tema 3 Pàgina El Correu Electrònic (E-Mail)

Tema 4 Pàgina 4.1. L'ús de l'escàner i de la càmara digital.
Pàgina 4.2. La interacció amb l'ordinador: els ports USB.

Tema 5 Pàgina Creació i manteniment d'un Bloc Col.lectiu.
Pàgina La sindicació de continguts.
Pàgina LLicències lliures per a la publicació de continguts.
Tema 6 Pàgina Creació i Manteniment de Galeries Fotogràfiques (Picasa/Flickr).Tema 7 Pàgina Creació i manteniment d'un Canal de Vídeo.
Tema 8 Pàgina Alguns exemples de Blocs Col.lectius i treball col.laboratiu local