A la Wikipedia també hi podem trobar una petita introducció al llenguatge SQL: http://es.wikipedia.org/wiki/SQL

Aquest llenguatge permet realitzar consultes i donar instruccions al sistema gestor de bases de dades. És imprescindible tenir-ne un coneixement mínim. La documentació del PostgreSQL dedica tot un capítol (el tercer) a l'explicació del llenguatge amb exemples senzills.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00