Tots els fitxers de registre es guarden en aquest directori. Si algun servei no ens respon com ens pensem, la resposta la trobarem en el fitxer de registre del servei.

Tant el propi nucli com la majoria dels daemons, deixen informació de la seva execució en fitxers de registre o logs. En les tasques d'administració, aquests logs són molt importants ja que és on podem trobar l'explicació del comportament del sistema (perquè funciona tot bé o hi ha alguna cosa que va malament?).

Per donar-vos un exemple, la configuració per defecte d'alguns servidors de bases de dades fan que, cada vegada que el servidor ha de processar una comanda SQL que no entén, a part de notificar-ho al client que ha realitzat la consulta, ho deixa enregistrat al seu fitxer de log concret.

Una comanda que ens permet veure en calent el que s'està escrivint en un fitxer de log és tail -f, que ens deixa la terminal veient en temps real, el contingut del fitxer.
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00