Al directori /usr/share/doc, cada paquet instal·lat disposa d'un espai propi per a posar-hi la documentació pels usuaris del sistema, de manera que cada documentació específica d'un paquet en concret estarà dins d'un directori únic.

Aquest directori, a més a més, conté normalment uns fitxers amb el nom README i README.Debian, on s'hi expliquen detalls tècnics dels canvis de versions (Changelog), o detalls referents a les llicències i els autors dels programes instal·lats. Alguns paquets, també contenen fitxers amb el nom NEWS, per ressaltar les últimes notícies referents al paquet.

En aquests directoris de documentació pels usuaris, hi acostuma a haver exemples de configuració concrets, i normalment molt comentats, per tal d'ajudar a l'usuari a configurar i utilitzar correctament les eines que proporciona aquell paquet en concret.

Per exemple, al directori /usr/share/doc/ifupdown/examples hi trobem un fitxer anomenat network-interfaces.gz que conté exemples de configuració de dispositius de xarxa pel fitxer de configuració /etc/network/interfaces.

Val a dir que tota aquesta documentació està al propi sistema, per tant, d'un gran valor en cas d'estar desconnectat d'Internet. Avui en dia, molta gent, sense connexió a Internet, no seria capaç de resoldre un problema, simplement per no saber utilitzar la informació que està en el propi sistema.
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00