Accés a serveis web de configuració

Instal·leu el paquet webmin. Haureu de canviar la configuració per tal de definir quins usuaris poden administrar el sistema via webmin. El mateix paquet proporciona una utilitat per generar usuaris i contrasenyes. Mireu-vos els diferents mòduls que proporciona.

Feu el mateix amb el CUPS, entreu i mireu les opcions de configuració que té.

Escriviu els comentaris en un document AdminWeb-Alumne.txt