Tasca 4: Compartim el nostre usuari a Scratch

El grup d'aprenentatge es basa en veure exemples dels companys i companyes, aprendre a fer-les i modificar-les, i tornar a compartir els nostres resultats.

Per això, aquí compartim el nom d'usuari a scratch.mit.edu ...

I per l'avaluació correcte, cada persona ha d'iniciar un debat amb el post del seu usuari!

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)