Fòrum social del curs

License:	Creative Commons (Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Aquest és el nostre espai general de comunicació. I aquí decidim el nostre Codi d'honor, segurament ja heu llegit la proposta a l'apartat Informació general i calendari:

Els i les participants registrats en aquesta plataforma certifiquen seguir el següent codi de contucta: 

  1. Em registraré utilitzant un sol compte. 
  2. Les meves respostes a les activitats i foros seran resultat del meu propi treball, excepte en aquells casos en que es permet explícitament la col·laboració en grup, i el treball efectivament es fa en grup.
  3. Compartiré les meves experiències i els meus resultats als respectius foros de cada activitat.
    • Llegiré les preguntes i aportacions d'altres participants abans de publicar la meva pregunta, per evitar preguntes repetides.
    • Respondré a les aportacions d'altres participants, enriquint així la col·laboració i compartint el meu coneixement.
    • Formularé preguntes clares, fàcils d'entendre, per així facilitar les respostes.
  4. Respectaré les pautes de Netiquette

Si voleu plantejar dubtes o modificacions, aquí és el lloc perfecte!

A part d'això, feu servir aquest fòrum per publicar comentaris i suggeriments, plantejar dubtes generals, fer preguntes i respondre a les qüestions plantejades per als vostres companys! Aquí comenteu tot allò que no sigui part d'una activitat concreta!

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)