Tasca 3: Per què aprendre a programar?

Per què aprendre a programar?

El procés de creació d'històries interactives, jocs i animacions amb Scratch, nens/nenes i joves tenen una excel·lent oportunitat per a desenvolupar habilitats importants de pensament i per aprendre conceptes de computació.

Habilitats de solució de problemes de disseny

  1. Raonament lògic

  2. Resoldre problemes de depuració

  3. Desenvolupar idees a partir d'una concepció de projecte

  4. Mantenir l'atenció constant i la perseverança

Idees fonamentals sobre la programació i ordinadors

  • Els programes indiquen a l'ordinador el que ah de fer, de manera precisa i pas a pas.

  • Programar ordinadors no requereix habilitats especials, més enllà d'un pensament clar i metòdic.

Tasca

  1. Llegiu 2 dels següents articles sobre "per què aprendre a programar". 
  2. Compartiu 2 arguments importants per què un jove hauria d'aprendre a programar.

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)