Tasca 1: Actualitza el teu perfil

Tasca 1: Actualitza el teu perfil 

Segueix les pautes marcades al recurs Page Edició del perfil i actualitza el teu perfil. La consultora ho revissarà en breu i t'enviarà un breu missatge amb la seva avaluació i comentaris, a través d'aquest mateix espai.